Skip to main content

Bento50 AB är ett Konsultföretag med Inriktning på Social, Ekologisk och Teknisk Hållbar Utveckling för Alla!

Lokal Förbättring – Global Förändring

Vad är Hållbar Utveckling?

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
FN:s Brundtlandkommission

Internationellt Samarbete för Hållbart Liv!

Bento50 AB söker efter sätt att förbättra mänsklighetens välbefinnande genom att främja hållbar utveckling inom teknik, ekologi och samhälle – och med visionen om ett hållbart liv för alla.

Projekt & Hållbar Utveckling

familjen silveira i brasilien
Familjen Silveira, boende i Bela Cruz, Ceará-Brasilien har byggt bioförgasare nr 1 ingående i Pilotprojektet Biogás Sertão.
 • Socialt Hållbar Utveckling

  Social hållbarhet handlar om att bygga ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och inga grupper missgynnas strukturellt.

  Källa: Länsstyrelsen i Västra Götaland

bengt carlsson i brasilien
Bengt Carlsson på en agroekologisk odling i Umarizal, Rio Grande do Norte-Brasilien.

 • Ekologisk Hållbar Utveckling

  Ekologisk hållbarhet innefattar allt som har med jordens ekosystem att göra. Detta innefattar bland annat klimatsystemens stabilitet, luft-, land- och vattenkvalitet, landanvändning och jorderosion, biodiverisitet (mångfald av både arter och habitat), och ekosystemtjänster (t.ex. pollinering och fotosyntes).

  Källa: KTH Kungliga Tekniska Högskolan.

familjen marques i brasilien
Familjen Marques boende i Santana do Acarau, Ceará-Brasilien har byggt bioförgasare nr 10 ingående i Pilotprojektet Biogás Sertão.
 • Teknisk Hållbar Utveckling

  Teknisk hållbarhet handlar om att bidra i omställningen till hållbara tekniska och sociala system som svarar mot våra behov av till exempel mat och dryck, värme, bostäder, transporter, kommunikation och avkoppling.

  Källa: KTH Kungliga Tekniska Högskolan

green plant
Bento50 AB erbjuder konsulttjänster inom elkraftteknik och styrsystem, samt internationellt utvecklingssamarbete!