Skip to main content

Legal – Integritetspolicy och Cookiepolicy

Dataskyddsförordning

EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018 innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. Det ställs idag högre krav på rutiner och processer för säker hantering av register samt krav på ansvarig ledningsnivå. Nya dataskyddsförordningen gäller för alla organisationer och branscher som sparar eller på något sätt hanterar personlig och känslig information om sina anställda eller sina kunder.
 • Integritetspolicy

  Uppdaterat: 25/05/2020

  Integritetspolicy

  Mot bakgrund av den nya EU: s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig information om de uppgifter vi behandlar för att skicka information till dig. Vi är måna om den personliga integriteten och att skydda de personuppgifter som vi behandlar. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

  Vid vilka tillfällen samlas personuppgifter in?

  När olika personer (allt från partners, konsulter och kunder m.fl) har kontakt med Bento50 AB eller förekommer i samband med de uppdrag vi hanterar, inbegriper det att personuppgifter lämnas till oss eller inhämtas av oss. Personuppgifter kan komma att samlas in vid exempelvis konverteringar från vår webbplats via cookies, besök, säljmöten, mässbesök, eller kontakt med andra samarbetspartners.

  Gå till ovan flik för att läsa mer om företagets cookiepolicy.

  Vilka personuppgifter behandlar vi?

  Vi samlar in de personuppgifter som lämnas till oss i samband med uppdrag eller som annars behandlas när något av våra uppdrag förbereds eller administreras.

  Personuppgifter för kunder: namn, företagsuppgifter så som besöks-, leverans- och fakturaadresser: dessa är uppgifter som förekommer i formulär på vår webbplats.

  Vilka är ändamålen med Bento50 ABs behandling av personuppgifter?

  Vi samlar in personuppgifter i syfte att som företag kunna fullgöra våra åtaganden, tillvarata klienters intressen, samt sköta administrationen i vårt CRM-system. 

  Vad är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna?

  Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är, att denna behandling ger oss som företag möjlighet att fullfölja de avtal som är grundläggande för vår verksamhet, samt för andra uppgifter inom verksamheten. Den behandling av personuppgifter som härrör från våra leverantörer eller andra samarbetsparter grundas med andra ord på vårt berättigade intresse att administrera våra kundrelationer samt att fullgöra våra avtalsförpliktelser.

  Vilka har tillgång till de personuppgifter Bento50 AB behandlar?

  Enbart relevant personal har tillgång till personuppgifter. Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter, och att skydda mot obehöriga personers tillgång.

  Hur länge sparas personuppgifterna?

  Personuppgifterna sparas endast så länge de är relevanta för utförandet av verksamheten. Det innebär att Bento50 AB inte sparar personuppgifterna längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen av dessa.

 • Cookiepolicy

  Uppdaterat: 15/2/2023

  Vad är en cookie?

  Cookies är små textfiler eller delar av information som lagras på din dator eller mobila enhet när du besöker vår webbplats En cookie innehåller vanligtvis namnet på webbsidan som cookien kommer ifrån, hur länge cookien bevaras på din enhet och ett värde, vilket vanligtvis är ett slumpmässigt genererat unikt nummer.

  Vad använder vi cookies till?

  Vi använder cookies för att göra våra sidor enklare att använda och för att bättre kunna anpassa vår webbplats och våra produkter efter dina intressen och behov. Cookies kan göra detta genom att webbsidan kan läsa och skriva till dessa filer, vilket gör det möjligt för dem att känna igen dig och komma ihåg viktig information som gör användningen av en webbsida mer användarvänligt genom till exempel att komma ihåg önskade inställningar.

  Cookies kan också hjälpa till att förbättra dina framtida aktiviteter och upplevelser på våra sidor. Vi använder även cookies för att sammanställa anonym, generisk statistik som gör det möjligt för oss att förstå hur användare använder våra sidor. Detta hjälper oss att förbättra våra sidors struktur och innehåll. Vi kan inte identifiera dig personligen genom den här informationen.

  Vilka typer av cookies använder vi?

  Två typer av cookies kan komma att användas på Sidorna. De kallas “session cookies” och “persistent cookies”. Session cookies är tillfälliga cookies som lagras på din enhet tills dess att du lämnar Sidan. En persistent cookie lagras på din enhet en mycket längre tid eller till dess att du själv manuellt tar bort den (hur länge cookien lagras på din enhet beror på varaktigheten eller ”livstiden” för den specifika cookien).

  Tredjepartscookies

  Vi använder också ett antal tjänster från leverantörer som kan komma att placera cookies på din enhet för vår räkning när du besöker våra sidor. Detta för att göra det möjligt för dem att leverera de tjänster de tillhandahåller. Om du vill ha mer information om dessa cookies och information om hur du motsätter dig att ta emot sådana cookies, vänligen se deras integritetspolicyer.

  Våra tjänster och deras integritetspolicyer

  Hur behandlas personuppgifter?

  Gå till ovan flik för att läsa mer om företagets integritetspolicy.

Legal – Bento50 AB